Cơ cấu tổ chức

 04/09/2016  10173

(Sơ đồ cơ cấu tổ chức Khoa Ngân hàng - Tài chính)

I. BAN CHI ỦY

1.TS. Nguyễn Thu Nga - Bí thư Chi bộ

2. TS. Vũ Thị Hậu - Phó bí thư Chi bộ

3. TS. Hà Thị Thanh Nga - Chi ủy viên

II. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1.TS. Nguyễn Thu Nga - Trưởng Khoa

III. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Ths. Nguyễn Thị Linh Trang - Chủ tịch

2. Ths. Bùi Thị Ngân - Phó Chủ tịch

3. TS. Kiều Thị Khánh - Ủy viên

IV. LIÊN CHI ĐOÀN KHOA

1. Đ/c Vũ Bích Vân - Bí thư Liên chi Đoàn

2. Đ/c Nguyễn Thị Thuý Linh - Phó Bí thư Liên chi Đoàn

V. LIÊN CHI HỘI KHOA

1. Đ/c Mạch Thị Phương Thảo - Liên chi Hội trưởng

2. Đ/c Trần Lệ Xuân - Liên chi Hội phó

VI. CÁC BỘ MÔN

1. Bộ môn Tài chính

- TS Vũ Thị Hậu - Phụ trách Bộ môn

2. Bộ môn Ngân hàng

- TS. Hà Thị Thanh Nga - Trưởng Bộ môn 

VII. DANH SÁCH CÁN BỘ

Stt Họ Tên Số điện thoại Email  
  Bộ môn Ngân hàng      
1 TS. Hà Thị Thanh Nga 0912.898.189 hathithanhnga@tueba.edu.vn Trưởng Bộ môn
2  TS. Phùng Thị Thu Hà  0988.380.882 ha.nhim.anh@gmail.com  
3  TS.Đỗ Kim Dư 0912.232.599 dokimdu@gmail.com  
4  PGS.TS Hoàng Thị Thu  0989.910.591  thuhttn@yahoo.com Kiêm nhiệm
5  Ths. Nguyễn Thị Linh Trang 0912.430.712 nguyenlinhtrang20@gmail.com  
6  Ths.Chu Thị Thức 0915.179.018 chuthithuc1987@gmail.com  
7 Ths. Vũ Bích Vân 0389.962.707 fullhouse277810@gmail.com  
8  Ths.Lê Thu Hoài 0942.954.805 thuhoai.2089@gmail.com  
9  TS.Mai Thanh Giang 982.038.709 thanhgiang7981268@gmail.com  
10  Ths.Lã Thị Kim Anh 986.144.255 sunflower.nd.vn@gmail.com  
  Bộ môn Tài chính      
1  TS.Nguyễn Thu Nga 0915.505.626
0989.770.700 
Thungadhkt@gmail.com Trưởng khoa
2  TS. Vũ Thị Hậu  0985.811.977  vuthihau@tueba.edu.vn Phụ trách Bộ môn
3  TS.Trần Thị Thuỳ Linh 0335.280.689 linh28689@gmail.com P.Trưởng Bộ môn
4  TS.Hoàng Hà 0977.423.456 hoangha.tueba@gmail.com  
5  Ths.Bùi Thị Ngân 0986.546.233 nganbui.vn@gmail.com  
6  Ths.Nguyễn Thị Thúy Linh 0972.598.507 thuylinh9x@gmail.com  
7  TS. Kiều Thị Khánh 0979.933.386 kieukhanh.hvtc@gmail.com  
8  Ths.Trần Thanh Hải 0962.362.688 tranthanhhai190892tn@gmail.com  
9  Ths.Nguyễn T.Phương Thảo 0977.724.057 phuongthao1688@gmail.com  
10  Ths.Nguyễn Hà Thương 0963.316.363 hathuong.317@gmail.com  
11  TS.Nguyễn Thị Thành Vinh 0915050662
0909983789
thanhvinh@tueba.edu.vn  
12 TS. Nguyên Việt Dũng 0915.644.857 vietdung7981@gmail.com Kiêm nhiệm
13 Th.s Phạm Thanh Hà 0987.383.783 Thanhhatueba@gmail.com Kiêm nhiệm
14  Ths.Lê Thị Thu Phương 0912.806.291 phuongnam0512@gmail.com Kiêm nhiệm
  Văn phòng khoa      
1 CN.KS.Vũ Thúy Hòa 0984354866
'0916.886.552
thuyhoa@tueba.edu.vn  

Tổng số cán bộ, Giảng viên tính đến ngày 26 tháng 4 năm 2024 là 25 người./.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN