Danh sách Cán bộ, Giảng viên

 23/02/2017  8734
Stt Họ Tên Số điện thoại Email  
  Bộ môn Ngân hàng      
1  TS.Đỗ Kim Dư 0912.232.599 dokimdu@gmail.com  
2  TS. Hà Thị Thanh Nga  0912.898.189  hathithanhnga@tueba.edu.vn Trưởng Bộ môn
3  TS. Phùng Thị Thu Hà 0988.380.882 ha.nhim.anh@gmail.com  
4  PGS.TS Hoàng Thị Thu  0989.910.591  thuhttn@yahoo.com Kiêm nhiệm
5  Ths. Nguyễn Thị Linh Trang 0912.430.712 nguyenlinhtrang20@gmail.com  
6  Ths.Chu Thị Thức 0915.179.018 chuthithuc1987@gmail.com  
7 Ths. Vũ Bích Vân 0389.962.707 fullhouse277810@gmail.com  
8  Ths.Lê Thu Hoài 0942.954.805 thuhoai.2089@gmail.com  
9  TS.Trần Đình Mạnh   manhtd1992@gmail.com  
10  TS.Mai Thanh Giang 982.038.709 thanhgiang7981268@gmail.com  
11  Ths.Lã Thị Kim Anh 986.144.255 sunflower.nd.vn@gmail.com  
  Bộ môn Tài chính      
1  TS.Nguyễn Thu Nga 0915505626
0989.770.700 
Thungadhkt@gmail.com Trưởng khoa
2  TS. Vũ Thị Hậu  0985.811.977  vuthihau@tueba.edu.vn Phụ trách bộ môn
3  TS.Trần Thị Thuỳ Linh 0335.280.689 linh28689@gmail.com P.Trưởng Bộ môn
4  TS.Hoàng Hà 0977.423.456 hoangha.tueba@gmail.com  
7  Ths.Bùi Thị Ngân 0986.546.233 nganbui.vn@gmail.com  
8  Ths.Nguyễn Thị Thúy Linh 0972.598.507 thuylinh9x@gmail.com  
9  TS.Kiều Thị Khánh 0979.933.386 kieukhanh.hvtc@gmail.com  
10  Ths.Trần Thanh Hải 0962.362.688 tranthanhhai190892tn@gmail.com  
11  Ths.Nguyễn T.Phương Thảo 0977.724.057 phuongthao1688@gmail.com  
12  Ths.Nguyễn Hà Thương 0963.316.363 hathuong.317@gmail.com  
13  TS.Nguyễn Thị Thành Vinh 0915050662
0909983789
thanhvinh@tueba.edu.vn  
14 TS. Nguyên Việt Dũng 0915.644.857 vietdung7981@gmail.com Kiêm nhiệm
15 Th.s Phạm Thanh Hà 0987.383.783 Thanhhatueba@gmail.com Kiêm nhiệm
16  Ths.Lê Thị Thu Phương 0912.806.291 phuongnam0512@gmail.com Kiêm nhiệm
  Văn phòng khoa      
1 CN.KS.Vũ Thúy Hòa 0984354866
'0916.886.552
thuyhoa@tueba.edu.vn  

Tổng số cán bộ, Giảng viên tính đến ngày 16 tháng 12 năm 2022 là 26 người./.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN