Danh sách Sinh viên Khoa Ngân hàng - Tài chính đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường

 18/10/2017  583

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU

SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định Số:    /QĐKT-HSV, ngày    tháng   năm 2016)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHI HỘI

Khoa Ngân hàng - Tài chính

1

Giang Nhật Linh

K11 Tài chính Ngân hàng

2

Nguyễn Anh Bảo Ngọc

K12 Tài chính Ngân hàng 2

3

Nguyễn Thị Quỳnh

K12 Tài chính Ngân hàng 3

4

Vũ Ngọc Châm

K10TCNH A

5

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

 K10 TCNH A

6

Nguyễn Thu Thuỷ

K11 TCNH

7

Nguyễn Thị Tài Thanh

K11 TCDN

8

Lý Tiểu An Ly

K11 TCDN


BÀI VIẾT LIÊN QUAN