Giới thiệu về chương trình đào tạo Phân tích đầu tư tài chính

 07/04/2020  376

                                                 CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Tài chính ngân hàng

7340201

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

 A01: Toán, Vật lý, Tiếng anh

C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng anh

Tài chính doanh nghiệp

Phân tích đầu tư tài chính

Tài chính chất lượng cao

7340201 - CLC

 Thời gian đào tạo: 4 nămTrình độ đào tạo: Cử nhân

1. Chuyên ngành Tài chính ngân hàng

Mục tiêu: Cử nhân Tài chính-Ngân hàng được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về hoạt động của các ngân hàng thương mại và các định chế tài chính trung gian phi ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng trung ương, hoạt động của thị trường chứng khoán, hoạt động tài chính khu vực Nhà nước, hoạt động tài chính quốc tế và tài chính của các doanh nghiệp; nắm vững quy trình thẩm định hạn mức tín dụng, nghiệp vụ quản lý ngoại hối, thanh toán quốc tế, kiến thức về cấu trúc, cơ chế vận hành và quản lý của hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường; có khả năng nghiên cứu, phân tích và đánh giá, đề xuất chính sách về hoạt động và sự phát triển của hệ thống tài chính, góp phần vào sự ổn định và phát triển nền kinh tế.

Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng sinh viên có thể làm việc được ở hầu hết các ngân hàng, quỹ tín dụng và công ty, tập đoàn tài chính, các bộ ngành tương ứng,... với một số vị trí hấp dẫn như:

            - Chuyên viên tín dụng, chuyên viên định giá tài sản, định giá chứng khoán, chuyên viên quản lý rủi ro, chuyên viên dịch vụ khách hàng, chuyên viên thẩm định tín dụng, kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế…tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

            - Chuyên viên kinh doanh, môi giới, đầu tư, phân tích tài chính…tại các quỹ tín dụng, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, quỹ bảo hiểm, công ty bảo hiểm và các định chế tài chính khác.

            - Chuyên viên phân tích, tư vấn tài chính cá nhân, chuyên viên định giá chứng khoán, tiền tệ quốc tế,...

            - Nhà đầu tư tài chính cá nhân

            - Chủ doanh nghiệp

            - Giảng viên, nghiên cứu viên và trợ giảng về tài chính ngân hàng tại các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo trong và ngoài nước.

Triển vọng trong tương lai có thể trở thành Trưởng bộ phận, Giám đốc tài chính, Giảng viên cao cấp và Nghiên cứu viên cao cấp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

2. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

Mục tiêu: Cử nhân Tài chính doanh nghiệp được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, có khả năng thẩm định tài chính các dự án đầu tư, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, tài chính công, tài chính quốc tế, định giá tài sản; có kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ huy động, quản lý và sử dụng vốn, tổ chức hệ thống kiểm soát tài chính trong nội bộ doanh nghiệp; nắm được các kiến thức liên quan đến quy trình hạch toán kế toán, các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, định giá, chứng khoán; am hiểu các quy định của Nhà nước về quản lý doanh nghiệp, các quy định của luật thuế. Nắm được kiến thức bổ trợ về pháp luật kinh doanh - thương mại, chính sách thuế…

Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận công việc chuyên môn về tài chính doanh nghiệp và các công việc về dịch vụ tài chính tại các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các công ty chứng khoán, ngân hàng, tổ chức tài chính - tín dụng khác ... với một số vị trí hấp dẫn như:

            - Chuyên viên phân tích và tư vấn tài chính, thẩm định tài chính dự án, quản lý rủi ro …tại các loại hình doanh nghiệp.

            - Chuyên viên kinh doanh, môi giới, đầu tư, thẩm định tài chính…tại các quỹ tín dụng, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, quỹ bảo hiểm, công ty bảo hiểm và các định chế tài chính khác.

            - Chuyên viên tài chính, quản lý tài chính tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội; chuyên viên tài chính tại các cơ quan đơn vị hành chính – sự nghiệp

            - Chuyên viên phân tích, đầu tư tài chính cá nhân

- Nhà đầu tư tài chính cá nhân

- Chủ doanh nghiệp

- Giảng viên, nghiên cứu viên và trợ giảng về tài chính doanh nghiệp tại các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo trong và ngoài nước.

Triển vọng trong tương lai có thể trở thành Trưởng bộ phận, Giám đốc tài chính, Giảng viên cao cấp và Nghiên cứu viên cao cấp trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.

3. Chuyên ngành Phân tích đầu tư tài chính

Mục tiêu: Cử nhân Phân tích đầu tư tài chính được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về tài chính ­­­- tiền tệ, thị trường chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán, phân tích đầu tư tài chính, quản trị danh mục đầu tư, kinh doanh ngoại hối, phân tích tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro tài chính, quản trị tín dụng, quản trị vốn và tài sản của ngân hàng; am hiểu các quy định của Nhà nước về hoạt động đầu tư tài chính và phân tích đầu tư tài chính.

Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Phân tích đầu tư tài chính sinh viên có thể làm việc được ở hầu hết các ngân hàng, quỹ tín dụng và công ty, tập đoàn tài chính, các bộ ngành tương ứng,... với một số vị trí hấp dẫn như:

            - Chuyên viên đầu tư, chuyên viên quản lý rủi ro, chuyên viên thẩm định tín dụng, kinh doanh ngoại hối…tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng

- Chuyên viên kinh doanh, môi giới, đầu tư, phân tích đầu tư, phân tích tài chính…tại các quỹ tín dụng, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, quỹ bảo hiểm, công ty bảo hiểm và các định chế tài chính khác.

- Chuyên viên tài chính, quản lý tài chính tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội; chuyên viên tài chính tại các cơ quan đơn vị hành chính – sự nghiệp

- Nhà đầu tư tài chính cá nhân

- Nhà phân tích đầu tư tài chính cá nhân

- Chủ doanh nghiệp

            - Giảng viên, nghiên cứu viên và trợ giảng về đầu tư tài chính và phân tích đầu tư tài chính tại các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo trong và ngoài nước.

Triển vọng trong tương lai có thể trở thành Trưởng bộ phận, Giám đốc tài chính, Giảng viên cao cấp và Nghiên cứu viên cao cấp trong lĩnh vực Phân tích đầu tư tài chính.

4. Chuyên ngành Tài chính chất lượng cao

Mục tiêu: Đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài chính có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt; có đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức cơ sở và bổ trợ về kinh tế, kinh doanh và quản lý; có kiến thức chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, tài chính công ty đa quốc gia, thanh toán quốc tế, thị trường chứng khoán, phân tích tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro tài chính, thuế và hệ thống thuế, tài chính quốc tế, định giá tài sản; có khả năng làm việc và thích ứng tốt với môi trường năng động trong các tập đoàn, công ty đa quốc gia, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng thương mại, định chế tài chính trung gian và các doanh nghiệp, tổ chức tài chính khác.

Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính CLC sinh viên có thể làm việc được ở hầu hết các tập đoàn, công ty đa quốc gia, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng thương mại, các bộ ngành tương ứng,... với một số vị trí hấp dẫn như:

            - Chuyên viên tín dụng, chuyên viên đầu tư, chuyên viên quản lý rủi ro, chuyên viên dịch vụ khách hàng, chuyên viên thẩm định tín dụng, kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế…tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

            - Chuyên viên kinh doanh, môi giới, đầu tư, phân tích đầu tư, phân tích tài chính…tại các quỹ tín dụng, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, quỹ bảo hiểm, công ty bảo hiểm và các định chế tài chính khác trong và ngoài nước.

            - Chuyên viên tài chính, quản lý tài chính tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội; chuyên viên tài chính tại các cơ quan đơn vị hành chính – sự nghiệp trong và ngoài nước.

            - Nhà đầu tư tài chính cá nhân

            - Nhà phân tích đầu tư tài chính cá nhân

            - Chủ doanh nghiệp

            - Giảng viên, nghiên cứu viên và trợ giảng về đầu tư tài chính và phân tích đầu tư tài chính tại các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo trong và ngoài nước.

Triển vọng trong tương lai có thể trở thành Trưởng bộ phận, Giám đốc tài chính, Giảng viên cao cấp và Nghiên cứu viên cao cấp trong lĩnh vực Phân tích đầu tư tài chính.

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN