Hoạt động Đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng theo chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2023 (K16)

 06/06/2023  240

Hoạt động Đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng theo chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2023 (K16)

 

Ngày 21 tháng 5 năm 2023 vừa qua, thực hiện kế hoạch của Nhà trường, Khoa Ngân hàng - Tài chính (NH-TC) đã kết hợp tổ chức hoạt động đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo (CTĐT) Tài chính ngân hàng (TCNH) theo chuẩn đầu ra (CĐR) đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2023.

Hoạt động nhằm đánh giá chất lượng CTĐT TCNH theo CĐR đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2023 để có căn cứ điều chỉnh không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Đây một trong những căn cứ để Nhà trường và Khoa NH-TC tiến hành rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra CTĐT cũng như điều chỉnh hoạt động dạy và học để không ngừng nâng cao chất lượng CTĐT TCNH hiện có.

Khoa NH-TC đã mời các Nhà tuyển dụng là những người có kinh nghiệm lâu năm về chuyên môn cũng như tuyển dụng nhân sự trong ngành Tài chính - Ngân hàng đến để việc đánh giá sinh viên và chất lượng đào tạo của Khoa NH-TC một cách khách quan và trung thực.

Ông Nguyễn Văn Việt Hà

Phó Tổng giám đốc Công ty CPTM Cao Bắc

Ông Đặng Anh Đoàn

Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Phổ Yên

            Đối tượng đánh giá là 48 sinh viên của CTĐT TCNH Khóa 16 đạt điểm tích lũy trung bình ≥ 2.0 tại thời điểm đánh giá. Sinh viên được đánh giá ba mảng về Tin Học, Ngoại ngữ và Chuyên ngành. Đánh giá về Tin học theo CĐR sinh viên được thực hành tại phòng máy tính của Nhà trường. Đánh giá về Ngoại ngữ sinh viên được bốc thăm chủ đề và trả lời vấn đáp bằng tiếng Anh, hội đồng đánh giá sẽ có hai cán bộ hỏi và chấm thi. Đánh giá về Chuyên ngành, sinh viên sẽ được bốc thăm chủ đề, hội đồng đánh giá gồm hai người trong đó có một người là Nhà tuyển dụng, một người là Giảng viên trong khoa. Buổi đánh giá đã được diễn ra rất nghiêm túc và thuận lợi.

Tiểu ban Đánh giá chuyên môn 1: Bà Nguyễn Thu Nga - Trưởng Khoa NH-TC và Ông Nguyễn Văn Việt Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty CPTM Cao Bắc

 

Tiểu ban Đánh giá chuyên môn 2: Bà Hà Thị Thanh Nga - Trưởng bộ môn Ngân hàng và Ông Đặng Anh Đoàn - Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Phổ Yên

 

Sinh viên K16 CTĐT TCNH trong quá trình chuẩn bị chủ đề đánh giá

Kết quả của hoạt động đánh giá sinh viên Khóa 16 CTĐT TCNH chuẩn bị tốt nghiệp đều đáp ứng khá tốt chuẩn đầu ra về Tin học, Ngoại ngữ và Chuyên ngành đã công bố ở đầu khóa học. Qua trao đổi trực tiếp với Nhà tuyển dụng tham gia đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp, họ đánh giá sinh viên nắm tương đối chắc kiến thức chuyên ngành, do đó khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống phát sinh tương đối tốt. Hầu hết sinh viên tỏ ra rất tự tin khi tiếp xúc trực tiếp với Nhà tuyển dụng, có khả năng thuyết trình tốt.

Như vậy, sau hoạt động đánh giá sinh viên này, Khoa NH-TC cũng đã biết được thực trạng kiến thức và kỹ năng mà sinh viên đã được đào tạo trong thời gian học trên ghế nhà trường. Từ kết quả này, Khoa NH-TC và Nhà trường sẽ có những biện pháp để cải thiện hơn CTĐT TCNH của mình.

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN