Hoạt động Đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng theo chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2024 (K17)

 03/06/2024  26

Hoạt động Đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng theo chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2024 (K17)

 

Ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2024 vừa qua, thực hiện kế hoạch của Nhà trường, Khoa Ngân hàng - Tài chính (NH-TC) đã kết hợp tổ chức hoạt động đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo (CTĐT) Tài chính ngân hàng (TCNH) theo chuẩn đầu ra (CĐR) đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2024.

Hoạt động nhằm đánh giá chất lượng CTĐT TCNH theo CĐR đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2024 để có căn cứ điều chỉnh không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Đây một trong những căn cứ để Nhà trường và Khoa NH-TC tiến hành rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra CTĐT cũng như điều chỉnh hoạt động dạy và học để không ngừng nâng cao chất lượng CTĐT TCNH hiện có.

Khoa NH-TC đã mời các Nhà tuyển dụng là những người có kinh nghiệm lâu năm về chuyên môn cũng như tuyển dụng nhân sự trong ngành Tài chính - Ngân hàng đến để việc đánh giá sinh viên và chất lượng đào tạo của Khoa NH-TC một cách khách quan và trung thực.

 

Hội đồng đánh giá CTĐT Tài chính ngân hàng chụp cùng Lãnh đạo Nhà trường

 

Trần Thị Hương – PGĐ Ngân hàng Agribank – Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên

 

Bà Phạm Thị Trà My – Trưởng phòng Tổ chức tổng hợp – Ngân hàng Vietinbank CN Lưu Xá

 

Bà Nguyễn Thu Nga – Trưởng Khoa – Chủ tịch Hội đồng đánh giá

Đối tượng đánh giá là 55 sinh viên của CTĐT TCNH Khóa 17 đạt điểm tích lũy trung bình ≥ 2.0 tại thời điểm đánh giá. Sinh viên được đánh giá ba mảng về Tin Học, Ngoại ngữ và Chuyên ngành.

Đánh giá về Tin học theo CĐR sinh viên được thực hành tại phòng máy tính của Nhà trường.

Đánh giá về Ngoại ngữ sinh viên được bốc thăm chủ đề và trả lời vấn đáp bằng tiếng Anh, hội đồng đánh giá sẽ có hai cán bộ hỏi và chấm thi.

Đánh giá về Chuyên ngành, sinh viên sẽ được đánh giá theo hai hình thức:

Thứ nhất, trắc nghiệm trên máy – phần này sẽ đánh giá chuẩn đầu ra về Kiến thức;

Thứ hai, vấn đáp trực tiếp – phần này sẽ đánh giá chuẩn đầu ra về Kỹ năng, Năng lực tự chủ và trách nhiệm, sinh viên sẽ bốc thăm chủ đề, hội đồng đánh giá gồm hai người trong đó có một người là Nhà tuyển dụng, một người là Giảng viên trong khoa. Buổi đánh giá đã được diễn ra rất nghiêm túc và thuận lợi.

 

Tiểu ban Đánh giá chuyên môn 1: Bà Hà Thị Thanh Nga - Trưởng Bộ môn Ngân hàng và Bà Trần Thị Hương – PGĐ Ngân hàng Agribank – Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên

Tiểu ban Đánh giá chuyên môn 2: Bà Vũ Thị Hậu – Phụ trách bộ môn Tài chính và Bà Phạm Thị Trà My – Trưởng phòng Tổ chức tổng hợp – Ngân hàng Vietinbank CN Lưu Xá

 

Sinh viên K17 CTĐT TCNH trong buổi đánh giá

 

 

Kết quả của hoạt động đánh giá sinh viên Khóa 17 CTĐT TCNH chuẩn bị tốt nghiệp đều đáp ứng khá tốt chuẩn đầu ra về Tin học, Ngoại ngữ và Chuyên ngành đã công bố ở đầu khóa học. Qua trao đổi trực tiếp với Nhà tuyển dụng tham gia đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp, họ đánh giá sinh viên nắm tương đối chắc kiến thức chuyên ngành, do đó khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống phát sinh tương đối tốt. Hầu hết sinh viên tỏ ra rất tự tin khi tiếp xúc trực tiếp với Nhà tuyển dụng, có khả năng thuyết trình tốt.

 

Như vậy, sau hoạt động đánh giá sinh viên này, Khoa NH-TC cũng đã biết được thực trạng kiến thức và kỹ năng mà sinh viên đã được đào tạo trong thời gian học trên ghế nhà trường. Từ kết quả này, Khoa NH-TC và Nhà trường sẽ có những biện pháp để cải thiện hơn CTĐT TCNH của mình.

Nguồn: Trợ lý KT&ĐBCLGD


BÀI VIẾT LIÊN QUAN