Lễ kết nạp đảng viên mới Khoa Ngân hàng - Tài chính

 23/02/2023  262

Bồi dưỡng, theo dõi và kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Bên cạnh đó, các đồng chí đảng viên còn là tấm gương điển hình khích lệ các quần chúng ưu tú tích cực phấn đấu rèn luyện để đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 Với ý nghĩa đó, được sự đồng ý của Đảng Uỷ trường Đại học Kinh tế va‌ Quản trị Kinh doanh, sự giúp đỡ của Chi Bộ khoa Ngân hàng - Tài chính, sự giới thiệu của Đoàn Thanh niên, sự hướng dẫn tận tình của đồng chí Đảng viên theo dõi giúp đỡ Mai Thanh Giang và sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của bản thân đồng chí Nguyễn Thị Thúy Linh, ngày 08 tháng 02 năm 2023, Chi bộ khoa Ngân hàng - Tài chính đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Thuý Linh.

Chúc mừng Chi bộ khoa Ngân hàng - Tài chính có thêm Đảng viên mới. Mong rằng đồng chí sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy năng lực trong công tác chuyên môn và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao để trở thành Đảng viên chính thức sau 12 tháng thử thách.

Chi bộ Khoa Ngân hàng – Tài chính.

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN