Thông báo V/v đón tiếp sinh viên K18 nhập học năm 2021- Đợt 2

 30/09/2021  666

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 900 /TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   16  tháng  9  năm 2021

THÔNG BÁO

V/v đón tiếp sinh viên K18 nhập học năm 2021- Đợt 2

 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo tới các thí sinh trúng tuyển năm 2021 (Sinh viên khóa K18) một số nội dung như sau:

1. Nhà trường tổ chức đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên:

Thời gian:   Ngày 19, 20/9/2021

- Buổi sáng:   7h30 – 11h30

- Buổi chiều: 13h30 – 17h30

Địa điểm:     Khu Giảng đường GK1Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh ( Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên)

2. Đối với sinh viên không có hộ khẩu thường trú tại TP Thái Nguyên, Nhà trường có bố trí chỗ ở cho sinh viên tại ký túc xá của Trường.

3. Sinh viên xem chi tiết hướng dẫn nhập học tại đây (link đính kèm).

4. Các sinh viên chưa nhận được giấy báo trúng tuyển nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển vẫn đến làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

 

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, CTSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN