THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NĂM 2024

 25/04/2024  80

Ngành Tài chính – Ngân hàng           Mã ngành: 7340201

  • Ngành Tài chính Ngân hàng là ngành đào tạo sinh viên trở thành những cử nhân có hiểu biết đa chiều và sâu rộng về các khía cạnh của tài chính, tiền tệ, ngân hàng, đầu tư tài chính, quản trị tài chính, và đặc biệt là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

04 chương trình đạo tạo:

+ Tài chính doanh nghiệp: là chuyên ngành đào tạo nền tảng của khối ngành Tài chính Ngân hàng. Cử nhân CTĐT Tài chính doanh nghiệp có sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực tài chính; quản lý, quản trị tài chính trong mọi loại hình doanh nghiệp; khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

+ Tài chính - Ngân hàng: là chuyên ngành đào tạo cốt lõi của ngành Tài chính - Ngân hàng. Cử nhân CTĐT Tài chính - Ngân hàng có kiến thức chuyên sâu về tài chính ­­­- tiền tệ, ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, quản trị ngân hàng; khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

+ Phân tích đầu tư tài chính: là chuyên ngành đào tạo theo xu hướng hiện đại của thị trường trong nước và quốc tế. Cử nhân CTĐT Phân tích đầu tư tài chính có sự am hiểu chuyên sâu và am hiểu các kiến thức về phân tích tài chính và hoạt động đầu tư trên thị trường tài chính như thẩm định dự án đầu tư, đầu tư chứng khoán, phái sinh, tư vấn M&A, …

+ Công nghệ tài chính: là chuyên ngành đào tạo theo xu thế với sự kết hợp giữa “finance” và “technology”. Cử nhân CTĐT Công nghệ tài chính được đào tạo chuyên sâu và am hiểu các kiến thức về công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính; quản lý, vận hành hoạt động kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và thay đổi công nghệ.

(Nguồn: Tổ tư vấn tuyển sinh Khoa NHTC)

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN