Tổ chức cho người học trở lại trường học tập trong trạng thái bình thường mới

 04/10/2021  751

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 935/ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 27 tháng  9  năm 2021

THÔNG BÁO

V/v tổ chức cho người học trở lại trường học tập

trong trạng thái bình thường mới

Căn cứ công văn số 4616/UBND-KGVX ngày 26/9/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tổ chức cho người học trở lại học tập trung tại Trường bắt đầu từ ngày 04/10/2021 với một số nội dung cụ thể sau:

1. Người học thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; khai báo y tế tại các chốt kiểm soát dịch COVID – 19 trước khi vào tỉnh Thái Nguyên, khai báo Y tế quét mã QR tại trường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu khai báo y tế không trung thực.

2. Người học chủ động xác định địa điểm đi (thuộc vùng xanh, vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ theo thông báo của Bộ Y tế được cập nhật thường xuyên trên website: http://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly) để thực hiện khai báo y tế và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi vào tỉnh Thái Nguyên.

2.1.Đối với người học từ vùng xanh hoặc các địa phương, khu vực đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng:

 2.1.1 Phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh Thái Nguyên.

 2.1.2 Trường hợp không có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ: thực hiện cách ly tại nhà 03 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR ít nhất 02 lần (lần 1 trong 24 giờ đầu và lần 2 vào ngày thứ 03 kể từ ngày vào tỉnh Thái Nguyên)theo hình thức tự trả phí.

2.2 Đối với người học từ vùng vàng:

 2.2.1 Trường hợp người đã tiêm đủ liều (02 mũi) vacxin phòng COVID-19 và có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú 03 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR vào ngày thứ 03 kể từ ngày vào tỉnh Thái Nguyên theo hình thức tự trả phí.

 2.2.2 Các trường hợp còn lại: Thực hiện cách ly tại nhà 07 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR ít nhất 02 lần (trong 24 giờ đầu và ngày thứ 07 kể từ ngày vào tỉnh Thái Nguyên); tự chi trả phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định.

2.3 Đối với người học từ vùng cam:

 2.3.1 Trường hợp người đã tiêm đủ liều (02 mũi) vacxin phòng COVID-19 và có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ: Thực hiện cách ly tại nhà/ nơi lưu trú 07 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú 07 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR vào ngày thứ 03, ngày thứ 07 kể từ khi vào tỉnh Thái Nguyên; tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định.

 2.3.2 Các trường hợp còn lại: Thực hiện cách ly tập trung 07 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR ít nhất 02 lần (trong 24 giờ đầu và ngày thứ 07 kể từ ngày vào tỉnh Thái Nguyên); tự chi trả phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định.

2.4 Đối với người học từ vùng đỏ:

- 2.4.1 Trường hợp người học đã tiêm đủ liều (02 mũi) vacxin phòng COVID-19 và có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ: Thực hiện cách ly tập trung  07 ngày, cách ly tại nhà/nơi cư trú 07 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR vào ngày thứ 03, ngày thứ 07 kể từ khi vào tỉnh Thái Nguyên; tự chi trả chi phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định.

- 2.4.2 Các trường hợp còn lại: Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, cách ly nhà/nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR ít nhất 03 lần (trong 24 giờ đầu và ngày thứ 07 và ngày thứ 13 kể từ ngày vào tỉnh Thái Nguyên); tự chi trả phí xét nghiệm và các chi phí liên quan khác theo quy định.

3. Sinh viên tự xác định và chịu trách nhiệm về Vùng và đối tượng, sau đó truy cập vào các nhóm zalo tương ứng được gửi bởi CVHT để nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các thầy cô và Nhà trường như sau.

4. Đối với sinh viên thuộc diện phải tự cách ly theo dõi tại nhà/nơi lưu trú thuộc các mục: 2.1.2, 2.2, 2.3.1, 2.4.1, Nhà trường bố trí Ký túc xá và yêu cầu sinh viên phải vào ở trong thời gian tự cách ly theo dõi.

Đối với các sinh viên thuộc diện phải cách ly tập trung thuộc các mục2.3.2, 2.4.2 sẽ phải cách ly tại khu cách ly tập trung do tỉnh Thái Nguyên quy định, sau thời gian cách ly tập trung sẽ được bố trí chỗ ở trong Ký túc xá để tiếp tục tự cách ly theo dõi.

 5. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên được quay trở lại học tập trung tại trường, Nhà trường hỗ trợ kinh phí xét nghiệm đối với các sinh viên ngoại tỉnh Thái Nguyên thuộc đối tượng chính sách (do Nhà nước quy định) là: 250.000 vnđ/sv (Hai trăm năm mươi nghìn đồng)

6. Nhằm kịp thời hỗ trợ sinh viên trở lại học tập, Nhà trường yêu cầu BCN các Khoa, Viện Đào tạo quốc tế, Cố vấn học tập các lớp tham gia buổi họp trực tuyến vào lúc 20h ngày 28/9/2021. (Yêu cầu 100% CVHT tham gia đầy đủ, trường hợp CVHT nào vắng mặt phải báo cáo lý do với Phòng CTHSSV và lĩnh hội lại từ BCN Khoa).

7. Phòng Công tác HSSV chuẩn bị phòng ở trong KTX và tiếp nhận sinh viên thuộc diện phải tự cách ly theo dõi tại nhà.

8. Trạm Y tế, Phòng Quản trị Phục vụ chuẩn bị đầy đủ về y tế, cơ sở vật chất đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch khi sinh viên trở lại học tập trung tại trường.

Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo triển khai, Cố vấn học tập các lớp đôn đốc, nhắc nhở sinh viên lớp mình quản lý thực hiện nghiêm nội dung thông báo này.

 

Nơi nhận:     

- BGH (b/c);

- Các đơn vị trong trường (t/h);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(ĐÃ KÝ)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN