Trao Quyết định chuyển đảng chính thức cho Đảng viên chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính

 07/06/2024  20

CHÚC MỪNG ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC: PHÙNG THỊ THU HÀ – CHI BỘ KHOA NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH

Tích cực phấn đấu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy năng lực trong công tác chuyên môn và các nhiệm vụ được giao, đồng chí Phùng Thị Thu Hà đã hoàn thành 12 tháng thử thách Đảng viên dự bị của mình.

Được sự đồng ý của Đảng Uỷ trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, sự giúp đỡ của Chi Bộ khoa Ngân hàng - Tài chính, Chi bộ khoa Ngân hàng - Tài chính đã trao quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Phùng Thị Thu Hà từ ngày 14 tháng 4 năm 2024

Xin được chúc mừng đến đồng chí Phùng Thị Thu Hà. Chúc mừng Chi bộ khoa Ngân hàng - Tài chính đạt nhiều thành tích trong công tác phát triển Đảng viên. Mong rằng đồng chí sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy năng lực trong các nhiệm vụ được giao xứng đáng là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Nguồn: Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN