Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Đại học Thái Nguyên năm 2023

 20/05/2023  254

Sáng ngày 19/05/2023, tại hội trường C1 Trường Đại học Sự Phạm Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Đại học Thái Nguyên năm 2023 và Khen thưởng thanh niên đã có đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội năm 2023.

Liên chi Đoàn Khoa Ngân hàng - Tài chính vinh dự có đồng chí Nguyễn Chí Thanh - Phó bí thư LCĐ Khoa Ngân hàng - Tài chính đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Đại học Thái Nguyên năm 2023" 

Sự cống hiến, đóng góp và nhiệt huyết trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đại học, của trường và Khoa NHTC là những thành tích xứng đáng được ghi nhận và là gương sáng đại diện cho toàn thể Đoàn viên Thanh niên Khoa NHTC.

Vũ Bích Vân - LCĐ Khoa NHTC


BÀI VIẾT LIÊN QUAN