Phó Trưởng khoa Ngân hàng - Tài chính: TS. Vũ Thị Hậu
16/08/2016 | 3583 lượt xem

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: VŨ THỊ HẬU

Năm sinh: 1977

Giới tính: Nữ           

Nơi sinh: Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên         

Quê quán:  Xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định      

Nơi ở hiện nay: Tổ 3, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: 0912.373777                    E-mail: vuthihau@tueba.edu.vn

2. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

2.1. Văn hóa phổ thông: 12/12

2.2. Quá trình đào tạo chuyên môn

Thời gian

Nơi đào tạo

Ngành đào tạo

Quốc gia đào tạo

Học vị đạt được

1994 - 1998

Đại học Công đoàn

Quản trị kinh doanh

Việt Nam

Cử nhân

2002 - 2004

Đại học Bách khoa Hà Nội

Quản trị kinh doanh

Việt Nam

Thạc sĩ

2006 - 2013

Đại học Bách khoa Hà Nội

Kinh tế

Việt Nam

Tiến sĩ

2.3. Một số khóa đào tạo ngắn hạn

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm- Đến tháng, năm

Hình thức

 đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ

Học viện Ngân hàng, Hà Nội

Kế toán

T11/1997-T11/1999

Bồi dưỡng

Chứng chỉ

Trường CBQL Giáo dục và Đào tạo

CBQL & CCNN ngành GD & ĐT

T01/2005 – T07/2005

Bồi dưỡng

Chứng chỉ

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tiếng Anh

T07/2012

Bồi dưỡng

Chứng chỉ B2

Trường Quân sự tỉnh Thái Nguyên

Kiến thức Quốc phòng & An ninh

18/08/2014 -30/08/2014

Bồi dưỡng

Chứng nhận

Tổ chức tin học thế giới - Certiport (Mỹ)

Sử dụng máy tính và Internet

T03/2014

Bồi dưỡng

IC3

Cambridge English

First Certificate in English (FCE)

T03/2016

Bồi dưỡng

CEFR Level B2

Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Nghiệp vụ SPCGV trong cơ sở GDDH

24/05/2016 – 14/06/2016

Bồi dưỡng

Chứng chỉ

2.4. Trình độ ngoại ngữ và Tin học

- Trình độ ngoại ngữ: CEFR Level B2.

- Trình độ tin học: IC3.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức vụ

Chuyên môn

T01/2000 – T09/2004

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Giảng viên

Giảng viên Bộ môn Kế toán, Khoa Kinh tế công nghiệp

T10/2004 – T07/2012

Trường Đại học KT & QTKD – Đại học Thái Nguyên

Trưởng Bộ môn

Bộ môn Tài chính Ngân hàng, Khoa Kế toán

T07/2012 - nay

Trường Đại học KT & QTKD – Đại học Thái Nguyên

Phó Trưởng Khoa, Phó Bí thư Chi bộ

Bộ môn Nguyên lý Tài chính Tiền tệ - Khoa Ngân hàng Tài chính

4. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

4.1. Các công trình khoa học đã công bố: (bài báo, báo cáo khoa học …): 15 công trình.

4.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 7 đề tài.

4.3. Biên soạn giáo trình phục vụ đào tạo: 3 giáo  trình.

4.4. Số lượng học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ: 3 học viên.

4.5. Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu:

 - Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp

- Ngân hàng thương mại và quản trị ngân hàng thương mại

- Rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính

- Nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực

Video