Danh sách Cán bộ Giảng viên Khoa Ngân hàng - Tài chính
16/08/2016 | 9658 lượt xem

Stt

Họ Tên

Số điện thoại

Email

 
 

Bộ môn Ngân hàng

     

1

 PGS.TS Hoàng Thị Thu

 0989.910.591 

thuhttn@yahoo.com

Trưởng khoa

2

 TS.Đỗ Kim Dư

 0912.232.599 

0981.400.979

dokimdu@gmail.com

P.Trưởng khoa

3

 TS. Hà Thị Thanh Nga

 0912.898.189 

0981.424.450

hathithanhnga@tueba.edu.vn

Trưởng Bộ môn

4

 Ths. Phùng Thị Thu Hà

0988.380.882

ha.nhim.anh@gmail.com

P.Trưởng Bộ môn

5

 Ths. Nguyễn Thị Linh Trang

0912.430.712

nguyenlinhtrang20@gmail.com

 

6

 Ths.Chu Thị Thức

0915.179.018

chuthithuc1987@gmail.com

 

7

Ths. Vũ Bích Vân

0389.962.707

fullhouse277810@gmail.com

 

8

 Ths.Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

0945.956.899

quynh8389@gmail.com

 

9

 Ths.Lê Thu Hoài

0942.954.805

thuhoai.2089@gmail.com

 

10

 Ths.Trần Đình Mạnh

 

manhtd1992@gmail.com

 

11

 Ths.Mai Thanh Giang

0982.038.709

thanhgiang7981268@gmail.com

 

12

 Ths.Lã Thị Kim Anh

0986.144.255

sunflower.nd.vn@gmail.com

 

 

Bộ môn Tài chính

     

1

 TS. Vũ Thị Hậu

 0985.811.977 

vuthihau@tueba.edu.vn

P.Trưởng khoa

2

 TS.Nguyễn Thu Nga

 0989.770.700 

Thungadhkt@gmail.com

Trưởng Bộ môn

3

 Ths.Nguyễn Ngọc Lý

0988.467.658

ngoclycp@gmail.com

P.Trưởng Bộ môn

4

 Ths.Hoàng Hà

0977.423.456

hoangha.tueba@gmail.com

 

5

 Ths.Phạm Thanh Hà

0987.383.783

Thanhhatueba@gmail.com

 

6

 Ths.Bùi Thị Ngân

0986.546.233

nganbui.vn@gmail.com

 

7

 Ths.Đặng Trung Kiên

 

dangtrungk@yahoo.com

 

8

 Ths.Lê Thị Thu Phương

0912.806.291

phuongnam0512@gmail.com

 

9

 Ths.Trần Thị Thuỳ Linh

 

linh28689@gmail.com

 

10

 Ths.Nguyễn Thị Thúy Linh

0972.598.507

thuylinh9x@gmail.com

 

11

 Ths.Kiều Thị Khánh

0979.933.386

kieukhanh.hvtc@gmail.com

 

12

 Ths.Trần Thanh Hải

0962.362.688

tranthanhhai190892tn@gmail.com

 

13

 Ths.Nguyễn T.Phương Thảo

0977.724.057

phuongthao1688@gmail.com

 

14

 Ths.Nguyễn T. Thu Hằng

 

hang178tcnh@gmail.com

 

15

 Ths.Nguyễn Hà Thương

0963.316.363

hathuong.317@gmail.com

 

16

 Ths.Nguyễn Thị Thành Vinh

0915.050.662

0909.983.789

thanhvinh@tueba.edu.vn

 
 

Văn phòng

 

 

 

1

CN.KS.Vũ Thúy Hòa

0984.354.866
'0916.886.552

thuyhoa@tueba.edu.vn

 
 

 

 

 

 

Tổng số cán bộ, Giảng viên tính đến ngày 24 tháng 06 năm 2020 là 29 người./.

 

 

Video