Danh sách Cán bộ Giảng viên Khoa Ngân hàng - Tài chính
16/08/2016 | 2962 lượt xem

Stt

Họ Tên

Số điện thoại

Email

 

 

Bộ môn Ngân hàng

 

 

 

1

 PGS.TS Hoàng Thị Thu

 0989.910.591 

thuhttn@yahoo.com

TK

2

 Ths.Nguyễn Thị Kim Nhung

 0917.007.223 

khanhha24507@gmail.com

 

3

 Ths. Hà Thị Thanh Nga

 0912.898.189 

hathithanhnga@tueba.edu.vn

P.TBM - Phụ trách BM

4

 Ths. Phùng Thị Thu Hà

 

ha.nhim.anh@gmail.com

 

5

 Ths. Nguyễn Thị Linh Trang

 

nguyenlinhtrang20@gmail.com

 

6

 Ths.Chu Thị Thức

 

chuthithuc1987@gmail.com

 

7

 Ths.Phạm Thị Thu Hiền

 

kimhien255@gmail.com

 

8

 Ths.Vũ Bích Vân

 

fullhouse277810@gmail.com

 

9

 Ths.Ngô Thị Thu Mai

 

ngothithumai@gmail.

 

10

 Ths.Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

 

quynh8389@gmail.com

 

11

 Ths.Lê Thu Hoài

 

thuhoai.2089@gmail.com

 

12

 Ths. Ngô Thùy Dương

 

ngothuyduong90@gmail.com

 

13

  Ths.Trần Đình Mạnh

 

 manhtd1992@gmail.com

 

 

Bộ môn Tài chính

 

 

 

1

 Ths.Hoàng Hà

 0977.423.456 

hoangha.tueba@gmail.com

 

2

 Ths.Nguyễn Thu Nga

 0989.770.700 

Thungadhkt@gmail.com

TBM

3

 Ths.Nguyễn Ngọc Lý

 

ngoclycp@gmail.com

 

4

 Ths.Phạm Thanh Hà

 

Thanhhatueba@gmail.com

 

5

 Ths.Bùi Thị Ngân

 

nganbui.vn@gmail.com

 

6

 Ths.Đặng Trung Kiên

 

dangtrungk@yahoo.com

 

7

 Ths.Lê Thị Thu Phương

 

phuongnam0512@gmail.com

 

8

 Ths.Trần Thị Thuỳ Linh

 

linh28689@gmail.com

 

9

 Ths.Nguyễn Thị Thị Thúy Linh

 

thuylinh9x@gmail.com

 

10

 Ths.Nguyễn Thị Diệu Hồng

 

dieuhong29991@gmail.com

 

11

 Ths.Kiều Thị Khánh

 

kieukhanh.hvtc@gmail.com

 

12

 Trần Thanh Hải

 

tranthanhhai190892tn@gmail.com

 

13

Ths. Hoàng Thị Tâm

 

httam.bl19@gmail.com

 

 

Bộ môn Nguyên lý TCTT

 

 

 

1

 TS. Vũ Thị Hậu

 0985.811.977 

vuthihau@tueba.edu.vn

P.TK - T rưởng BM

2

 TS.Vũ Thị Loan

0974.943.069

loanvu.kttn@gmail.com

TBM

3

 Ths.Đỗ Kim Dư

 0912.232.599 

dokimdu@gmail.com

P.TK

4

 Ths.Mai Thanh Giang

 

thanhgiang7981268@gmail.com

 

5

 Ths.Nguyễn T.Phương Thảo

 

phuongthao1688@gmail.com

 

6

 Ths.Nguyễn T. Thu Hằng

 

hang178tcnh@gmail.com

 

7

 Ths.Nguyễn Hà Thương

 

hathuong.317@gmail.com

 

8

 Ths.Lã Thị Kim Anh

 

sunflower.nd.vn@gmail.com

 

9

 Ths. Hà Mạnh Tuấn

 

manhtuan161090@gmail.com

 

10

 Ths.Nguyễn Thành Vinh

 

thanhvinh@tueba.edu.vn

 

11

 Đặng Tuấn Tú

 

dtttn@yahoo.com.vn

 

12

 Ths.Nguyễn Thị Thanh Mai

 

thanhmai.aof@gmail.com

 

13

 Ths.Nguyễn Thị Kim Phượng

 

kphuong712@gmai.com

 

14

Ths. Trương Thủy Luân

 

truongthuyluan@gmail.com

 

 

Văn phòng

 

 

 

1

CN.KS.Vũ Thúy Hòa

0984.354.866
'0916.886.552

thuyhoa@tueba.edu.vn

 

 Tổng số cán bộ, Giảng viên tính đến ngày 14 tháng 12 năm 2017 là 41 người./.

Video