Danh sách Cán bộ Giảng viên Khoa Ngân hàng - Tài chính
16/08/2016 | 1876 lượt xem
Stt Họ Tên Số điện thoại Email  
  Bộ môn Ngân hàng      
1  PGS.TS Hoàng Thị Thu  0989.910.591  thuhttn@yahoo.com TK
2  Ths.Nguyễn Thị Kim Nhung  0917.007.223  khanhha24507@gmail.com TBM
3  Ths. Hà Thị Thanh Nga  0912.898.189  hathanhnga@gmail.com P.TBM
4  Ths. Phùng Thị Thu Hà   ha.nhim.anh@gmail.com  
5  Ths. Nguyễn Thị Linh Trang   nguyenlinhtrang20@gmail.com  
6  Ths.Chu Thị Thức   chuthithuc1987@gmail.com  
7  Ths.Phạm Thị Thu Hiền   kimhien255@gmail.com  
8
 Ths.Vũ Bích Vân
  fullhouse277810@gmail.com  
9  Ths.Ngô Thị Thu Mai   ngothithumai@gmail.  
10  Ths.Nguyễn Thị Thúy Quỳnh   quynh8389@gmail.com  
11  Ths.Lê Thu Hoài   thuhoai.2089@gmail.com  
12  Ngô Thùy Dương   ngothuyduong90@gmail.com  
13   Ths.Trần Đình Mạnh      
  Bộ môn Tài chính      
1  Ths.Hoàng Hà  0977.423.456  hoangha.tueba@yahoo.com TBM
2  Ths.Nguyễn Thu Nga  0989.770.700  Thungadhkt@gmail.com P.TBM
3  Ths.Nguyễn Ngọc Lý   ngoclycp@gmail.com  
4  Ths.Phạm Thanh Hà   Thanhhatueba@gmail.com  
5  Ths.Bùi Thị Ngân   nganbui.vn@gmail.com  
6  Ths.Đặng Trung Kiên   dangtrungk@yahoo.com  
7  Ths.Lê Thị Thu Phương   phuongnam0512@gmail.com  
8  Ths.Trần Thị Thuỳ Linh   linh28689@gmail.com  
9  Ths.Nguyễn  Thị Thúy Linh   thuylinh9x@gmail.com  
10  Ths.Nguyễn Thị Diệu Hồng   dieuhong29991@gmail.com  
11  Ths.Kiều Thị Khánh   kieukhanh.hvtc@gmail.com  
12  Trần Thanh Hải   tranthanhhai190892tn@gmail.com  
13  Hoàng Thị Tâm   httam.bl19@gmail.com  
  Bộ môn Nguyên lý TCTT      
1  TS. Vũ Thị Hậu  0985.811.977  vuthihau@tueba.edu.vn P.TK
2  Ths.Vũ Thị Loan 0974.943.069 loanvu.kttn@gmail.com TBM
3  Ths.Đỗ Kim Dư  0912.232.599  dokimdu@gmail.com P.TK
4  TS. Nguyễn Việt Dũng  0915.644.857  vietdung7981@gmail.com P.TBM
5  Ths.Mai Thanh Giang   thanhgiang7981268@gmail.com  
6  Ths.Nguyễn T.Phương Thảo   phuongthao1688@gmail.com  
7  Ths.Nguyễn T. Thu Hằng   hang178tcnh@gmail.com  
8  Ths.Nguyễn Hà Thương   hathuong.317@gmail.com  
9  Ths.Lã Thị Kim Anh   sunflower.nd.vn@gmail.com  
10  Hà Mạnh Tuấn   manhtuan161090@gmail.com  
11  Ths.Nguyễn Thành Vinh   thanhvinh@tueba.edu.vn  
12  Đặng Tuấn Tú   dtttn@yahoo.com.vn  
13  Ths.Nguyễn Thị Thanh Mai   thanhmai.aof@gmail.com  
14  Ths.Nguyễn Thị Kim Phượng   kphuong712@gmai.com  
15 Trương Thủy Luân   truongthuyluan@gmail.com  
  Văn phòng      
1 Vũ Thúy Hòa 0984.354.866
'0916.886.552
thuyhoa@tueba.edu.vn  
         

 

Video