Kết quả xét cấp Học Bổng Tài Trợ
20/02/2017 | 1353 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

KHOA NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH

 
   
 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 22  tháng 09 năm 2016

 

Kết quả xét cấp Học Bổng Tài Trợ

năm học 2016-2017

Căn cứ vào công văn Số: 940/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng tài trợ năm học 2016-2017. Nhằm kịp thời hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời khuyến khích tinh thần, ý chí vượt khó vươn lên trong học tập của sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên an tâm học tập và rèn luyện tốt hơn. Khoa Ngân hàng - Tài chính đã xét chọn được 05 sinh viên đạt các tiêu chí xét cấp học bổng.

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm HT

Điểm RL

Hoàn cảnh gia đình/ đối tượng

ĐT Liên hệ

1

Đỗ Thị Thanh

23/10/1995

K10- TCNHB

3.06

90

Bị mồ côi cha

0978191502

2

Đặng Thị Vân

25/02/1996

K11-TCDN

3.31

89

Hộ nghèo

0962414727

3

Ma Thị Liễu

2/9/1996

K11-TCDN

3.56

92

Hộ nghèo

01697602437

4

Đinh Thị Kim Dung

16/12/1995

K10 TCDNB

3.22

92

Hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số

01647996903

5

Vũ Ngọc Châm

09/01/1995

K10 – TCNH A

2.58

92

Gia đình thương binh

0962941123

                                                                      Thái Nguyên, ngày 23 tháng 09 năm 2016

NGƯỜI LẬP

 

ThS. Lã Thị Kim Anh

 BAN CN KHOA

 

ThS. Đỗ Kim Dư

 

Video