Thông báo V/v đón tiếp sinh viên K16 nhập học năm 2019- Đợt 2
12/08/2019 | 197 lượt xem

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 748/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 8  tháng 8  năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v đón tiếp sinh viên K16 nhập học năm 2019- Đợt 2

 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo tới các thí sinh trúng tuyển năm 2019 đợt 2 (Sinh viên khóa K16) một số nội dung như sau:

1. Nhà trường tổ chức đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên:

Thời gian:            Từ Ngày 15-19/8/2019

  Buổi sáng:          7h30 – 11h30

                                        Buổi chiều: 13h30 – 17h30

Địa điểm:             Khu Nhà Hiệu bộ

                Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

( Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên)

Ngoài thời gian tiếp sinh nêu trên, Nhà trường tiếp tục tổ chức đón tiếp sinh viên đến nhập học muộn tại Phòng Công tác HSSV (Phòng 109 – Khu Nhà Hiệu bộ).

2. Đối với sinh viên không có hộ khẩu thường trú tại TP Thái Nguyên, Nhà trường có bố trí chỗ ở cho sinh viên tại ký túc xá của Trường với lệ phí là 100.000 đồng/tháng. Thu ít nhất 1 học kỳ (5 tháng).

3. Khi đến trường làm thủ tục nhập học, sinh viên cần mang theo những giấy tờ sau (file đính kèm).

4. Các sinh viên chưa nhận được giấy báo trúng tuyển nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển vẫn đến làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

 

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, CTSV.,

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên

 

Video