Giới thiệu chung Khoa Ngân hàng - Tài chính
11/08/2016 | 462 lượt xem

Khoa Ngân hàng – Tài chính được thành lập theo Quyết định số 578/QĐ-ĐHTN ngày 20 tháng 06 năm 2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở Bộ môn Tài chính Ngân hàng thuộc Khoa Kế toán.  Khoa Ngân hàng – Tài chính có nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học, các trình độ thấp hơn thuộc các ngành Ngân hàng, Tài chính,  nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ trường Đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD giao.

Tổng số cán bộ viên chức trong Khoa tính đến 31/01/2017  là 42 cán bộ giảng viên, trong đó có 41 cán bộ giảng dạy (01 Phó giáo sư, 02 Tiến sỹ, 32 Thạc sỹ, số còn lại đang học Cao học tại các trường trong và ngoài nước) và 01 chuyên viên văn phòng. Các cán bộ giảng viên trong Khoa đa số còn trẻ, được đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành tại các trường đại học có uy tín ở các nước Mỹ, Úc, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3274

Tổng truy cập: 672828