THÔNG BÁO V/v tổ chức chương trình hiến máu “Giọt Hồng Chào Hạ năm 2017”
10/04/2017 | 4746 lượt xem

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số:11 / TB-HSV

Thái Nguyên, ngày 5 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v tổ chức chương trình hiến máu “Giọt Hồng Chào Hạ năm 2017”

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-HSV, ngày 23/3/2017, V/v Tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo “Giọt hồng chào hạ năm 2017”;

Căn cứ Tờ trình số 26/TTr-HSV, ngày 23/3/2017, V/v Tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo “Giọt hồng chào hạ năm 2017” đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Hưởng ứng chiến dịch “Hiến máu tình nguyện” của Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên phát động để khắc phục tình trạng thiếu máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh;

         Hưởng ứng ngày “Toàn dân hiến máu 7/4”;

Thông qua các hoạt động tuyên truyền vận động của CLB nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn tỉnh nói chung và trong trường nói riêng, từ đó tích cực tham gia hiến máu nhân đạo và vận động người dân trong cộng đồng cùng tham gia.

·                    Thời gian và địa điểm đăng ký hiến máu

Để đăng ký tham gia hiến máu tự nguyện, các thầy cô giáo, các em sinh viên có thể đăng ký tại các bàn đăng ký hiến máu được đặt tại tầng 1 của giảng đường GK1, GK2 và trong ký túc xá, từ ngày 10 – 15/4/2017.

·                    Thời gian và địa điểm tổ chức hiến máu

Thời gian: Từ 7h30- 11h30, ngày 15 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm: Phòng 103, Giảng đường GK1 trường ĐH kinh tế và QTKD.

Yêu cầu về hiến máu nhân đạo bắt buộc: Mỗi chi hội chọn 07 em sinh viên sức khỏe tốt, đảm bảo đầy đủ yêu cầu đối với người hiến máu theo Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16/09/2013,V/v Hướng dẫn hoạt động truyền máu, để tham gia hiến máu nhân đạo vào ngày 15/4/2017. Các đồng chí liên chi hội trưởng lập danh sách sinh viên hiến máu gửi về email: vphoisinhvien@gmail.com trước ngày 13/4/2017.

Ban chấp hành Hội Sinh viên trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các thầy giáo, cô giáo, các em sinh viên để chương trình hiến máu diễn ra thành công, góp phần mang lại một hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
-          ĐU/BGH (để b/c)
-          LCH,CH (để t/h)
-         Lưu VP HSV

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN
CHỦ TỊCH

Đỗ Đức Quang

 

Video