Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở của sinh viên Khoa Ngân hàng - Tài chính
27/02/2017 | 6700 lượt xem

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ SINH VIÊN

KHOA NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH

Năm 2018

STT

Tên đề tài, mã số

Chủ nhiệm đề tài

Thành viêm tham gia

KẾT QUẢ

  1.  

Giải pháp khắc phục hạn chế trong hoạt động mua lại và sáp nhập tại Việt Nam

SV2018 -

SV. Ma Văn Giang

Lớp: K12 - TCDN

GVHD: Ths. Hoàng Thị Tâm

SV: Đặng Thị Ngọc Châm

Lớp: K12-TCDN

SV: Trần Thị Thu Hiền

Lớp: K12- TCNH

ĐANG THỰC HIỆN


Năm 2017

Stt

Tên đề tài, mã số

Chủ nhiệm đề tài

Thành viêm tham gia

  1.  

Quản trị vốn chủ sở hữu tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

SV2016 -

SV. Đặng Thị Kiều Trang

Lớp: K11-TCNH

GVHD: PGS.TS Hoàng Thị Thu

SV: Tô Nữ Thảo Ngân

Lớp: K11-TCNH

SV: Phùng Thị Hường

Lớp: K11- Ngân hàng

  1.  

Mối quan hệ giữa rủi ro tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Việt Nam

SV: Bùi Thị Hường

Lớp: K11-TCNH

GVHD: TS. Nguyễn Việt Dũng

SV: Ngô Thị Ngọc Bích

Lớp: K11-TCNH

  1.  

Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng khi sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên

SV: Nguyễn Thị Quỳnh

Lớp: K12-TCNH3

GVHD: ThS. Lã Thị Kim Anh

SV: Nguyễn Anh Bảo Ngọc

Lớp: K12-TCNH2

  1.  

Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang

SV: Vũ Thị Quỳnh Anh

Lớp: K11-TCDN

GVHD: ThS. Phạm Thanh Hà

 

  1.  

Phân tích các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp ngành thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

SV2016 -

SV: Dương Thị Phương Thu

Lớp: K11-TCDN

GVHD: ThS. Đỗ Kim Dư

SV: Nguyễn Thu Hoài

Lớp: K11-TCDN

SV: Nguyễn Thị Quỳnh

Lớp: K11-TCDN

  1.  

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên

SV2016 – 16

SV: Trần Mai Hương

Lớp: K11-TCDN

GVHD: Ths Nguyễn Ngọc Lý

SV: Vũ Thanh Huyền

Lớp: K11-TCDN

SV: Trần Thị Phượng Kiều

Lớp: K11-TCDN


Năm 2016

STT

Họ và tên

Đề tài

GVHD

1

Lê Chí Thảo

Thực trạng hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên

Chu Thị Thức

2

Nguyễn Thảo Linh

Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững tại tỉnh Thái Nguyên

Hoàng Thị Thu

3

Đông Thị Phương Trang

Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội – chi nhánh Thái Nguyên

Hà Mạnh Tuấn

4

Hoàng Thị Hương

Mở rộng cho vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Thị Thu Hằng

5

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Đỗ Kim Dư

6

Bùi Thanh Nhàn

Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam -  Chi nhánh Thái Nguyên

Nguyễn Ngọc Lý

7

Vũ Thị Hương Thảo

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Kiều Thị Khánh

8

Trần Thị Giang

Nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư& Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội

Nguyễn Việt Dũng

9

Vũ Thị Thu Hường

Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Kim Nhung

Năm 2015

STT

Họ và tên

Đề tài

GVHD

1

Vũ Bích Hồng

Phân tích tài chính tại các Ngân hàng thương mại niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Hoàng Thị Thu

2

Trần Thị Thơm

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các Doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Việt Dũng

3

Diệp Thị Vân

Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên

Nguyễn Thu Nga

4

Nguyễn Thị Kiều Lan

Phân tích mối quan hệ Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên

Lã Thị Kim Anh

5

Nguyễn Đức Thắng

Hoạt động cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách tại Ngân hàng CSXH huyện Phú Bình

Nguyễn Ngọc Lý

6

Lê Thị Hoài Nam

Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên.

Chu Thị Thức

7

Nguyễn Thị Hương Giang

Phát triển hoạt động tài trợ thương mại tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Kim Nhung

8

Nguyễn Thị Lan Hương

Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên

Nguyễn Thu Hằng

9

Dương Thu Trang

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Định Hóa – Thái Nguyên

Vũ Thị Hậu

10

Nguyễn Thị Diệu Hoa

Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng của hệ thống Ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường củaViệt Nam

Mai Thanh Giang

Năm 2014

STT

Họ và tên

Đề tài

GVHD

1

Đậu Thị Thu Hà

Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NH Thương mại CP Quốc tế Thái Nguyên

Nguyễn Thu Nga

Năm 2013

STT

Họ và tên

Đề tài

GVHD

1

Nguyễn Thị Diệu Hồng

Phát triển hoạt động tín dụng cho DN NVV tại Ngân hàng ĐầuTư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Thái Nguyên

Nguyễn Thu Nga

2

Trần Thanh Hả

Quản trị vốn lưu động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại thành phố Thái Nguyên

Hoàng Thị Thu        

3

Trần Thùy Linh

Quản trị vốn cố định tại Công ty TNHH Doanh Trí

Đỗ Kim Dư

 

Video