Sơ đồ cơ cấu tổ chức
12/04/2017 | 6946 lượt xem

(Sơ đồ cơ cấu tổ chức Khoa Ngân hàng - Tài chính)

I. BAN CHI ỦY

1. PGS.TS. Hoàng Thị Thu - Bí thư Chi bộ

2. TS. Vũ Thị Hậu - Phó bí thư Chi bộ

3. TS. Nguyễn Thu Nga - Chi ủy viên

II. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1. PGS.TS. Hoàng Thị Thu - Trưởng Khoa

2. TS. Vũ Thị Hậu - Phó trưởng khoa

3. Ths. Đỗ Kim Dư - Phó trưởng khoa

III. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Ths. Nguyễn Ngọc Lý - Chủ tịch

2. Ths.Phạm Thị Thu Hiền- Phó Chủ tịch

3. Ths. Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy viên

IV. LIÊN CHI ĐOÀN KHOA

1. Ths. Vũ Bích Vân - Bí thư

2. Ths. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - Phó bí thư

V. LIÊN CHI HỘI KHOA

1.Ths. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - Liên chi hội trưởng

2. Hà Mạnh Tuấn - Phó liên chi hội

VI. CÁC BỘ MÔN

1. Bộ môn Tài chính

- TS Nguyễn Thu Nga - Trưởng Bộ môn

2. Bộ môn Ngân hàng

- Ths. Hà Thị Thanh Nga - Phó trưởng Bộ môn - Phụ trách Bộ môn

3. Bộ môn Nguyên Lý tài chính tiền tệ

- TS. Vũ Thị Hậu - Phó trưởng Khoa - Trưởng Bộ môn 

 

Video