THÔNG BÁO Về việc khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2017
22/01/2018 | 499 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  65 /TB-ĐHKT&QTKD-QTPV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18 tháng  01  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2017

 

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ y tế về việc “hướng dẫn khám sức khoẻ”

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC  ngày 29/10/2015 Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;

Căn cứ Kế hoạch số .…/KH-ĐHKT& QTKD ngày 18/01/2018 về việc “Khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2017”;

Nhà trường tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức với các nội dung sau:

I. Nội dung khám

- Khám Thể lực.

- Khám kiểm tra lâm sàng nội khoa.

- Xét nghiệm sinh hóa máu: GOT, GPT,  A.uric, Glucoza, Choleterol, Triglycerit máu.

- Xét nghiệm Tổng phân tích tế bào máu 18TS.

- Xét nghiệm Tổng phân tích nước tiểu 10TS.

- Siêu âm ổ bụng (gan, thận, lách, hạch,phần phụ…).

- Đo chức năng hô hấp.

 

Nhà trường thanh toán các nội dung khám trên, cán bộ, viên chức có nhu cầu làm thêm các dịch vụ khác đăng ký khám và thanh toán trực tiếp với cơ sở y tế khám sức khoẻ.

II. Lịch khám và địa điểm khám sức khỏe

1. Lịch khám sức khỏe

a. Thứ 3, ngày 23 tháng 01 năm 2018. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

- Phòng Hành chính - Tổ chức.

- Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế.

- Khoa Quản lý - Luật kinh tế.

- Khoa Kế toán.

- Khoa Quản trị Kinh doanh.

- Viện Nghiên cứu Kinh tế xanh.

- Trung tâm Hợp tác Quốc tế về đào tạo và du học.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

b. Thứ 4, ngày 24 tháng 01 năm 2018. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

- Khoa Marketing Thương mại và Du lịch.

- Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Phòng Quản trị-Phục vụ.

- Khoa Khoa học cơ bản.

- Khoa Ngân hàng - Tài chính.

- Phòng Thanh tra Pháp chế.

c. Thứ 5, ngày 25 tháng 01 năm 2018. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

- Phòng Công tác học sinh sinh viên.

- Phòng Đào tạo.

- Khoa Kinh tế.

- Trung tâm Hán Ngữ.

- Trung tâm Hàn Quốc học.

- Trung tâm Thông tin Thư viện.

2. Địa điểm khám sức khỏe

Phòng khám đa khoa Hà Nội - Thái Nguyên, Khu đô thị Hồ Xương Rồng, Phường Phan Đình Phùng - Thành phố Thái Nguyên (có sơ đồ kèm theo).

III. Lịch lấy máu xét nghiệm bổ sung

Thời gian: Thứ 6, ngày 26 tháng 01 năm 2018. Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30.

Địa điểm: Trạm y tế Nhà trường.

 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo, chỉ đạo cho cán bộ, viên chức tham gia khám sức khoẻ, đúng thời gian và đạt 100% quân số.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- BCĐ (chỉ đạo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, QTPV.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TS. Trần Quang Huy

 

Sơ đồ vị trí Phòng khám đa khoa Hà Nội - Thái Nguyên

Video