THÔNG BÁO V/v tham gia các hoạt động tại “Ngày hội Sách và Văn hóa Đọc” tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV - năm 2017
24/04/2017 | 1179 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 436/TB-ĐHKT&QTKD-HCTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  24   tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v tham gia các hoạt động tại “Ngày hội Sách và Văn hóa Đọc”
tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV - năm 2017

            Thực hiện Công văn số 69/TV-BSBMĐC ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Thư viện tỉnh Thái Nguyên về việc mời tham gia các hoạt động tại “Ngày hội Sách và Văn hóa Đọc” tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV - năm 2017,

            Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo tới tất cả các Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện Nghiên cứu Kinh tế xanh và các bộ phận trực thuộc Trường, chương trình “Ngày hội Sách và Văn hóa Đọc” tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV - năm 2017 do Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

            - Thời gian: Từ ngày 25 đến ngày 27/4/2017. Khai mạc: 8h30’ ngày 25/4/2017.

            - Địa điểm: Thư viện tỉnh Thái Nguyên (số 29, đường Bến Tượng, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên).

            Chương trình có sự góp mặt của một số nhà xuất bản, nhà sách trong và ngoài tỉnh tham gia các hoạt động, trong đó có hoạt động quảng bá và tặng, bán sách với giá ưu đãi. Đây là dịp thuận lợi giúp cho cán bộ viên chức và người lao động Nhà trường tìm hiểu nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, đặc biệt là việc thăm quan, lựa chọn những cuốn sách mà mình yêu thích.

            Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đề nghị Lãnh đạo các đơn vị Nhà trường thông báo và tạo điều kiện để cán bộ viên chức và người lao động được biết và đến dự các hoạt động trong thời gian diễn ra ngày Hội.

            Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị (để t/h);

- Đăng tải Website Nhà trường ;

- Lưu: VT, HCTC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

(đã ký)

TS. Nguyễn Quang Hợp

 

Video