Thông báo v/v Tuyển sinh bồi dưỡng kỹ năng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT theo Thông tư 03 của Bộ Thông tin và Truyền thông
22/01/2018 | 494 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ &QTKD
TRUNG TÂM TT-TV
Số: 01/TB-TTTV


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  22  tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO
V/v Tuyển sinh bồi dưỡng kỹ năng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT theo Thông tư 03 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

             Căn cứ Thông tư 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin;

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 giữa Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông, về việc Ban hành Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-ĐHKT-TTTV ngày 12/01/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường, về việc “giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản” cho Trung tâm Thông tin – Thư viện,

            Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo tuyển sinh bồi dưỡng kỹ năng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản cho sinh viên có nhu cầu. Cụ thể như sau:

            1. Thủ tục, thời gian đăng ký

            - Đơn đăng ký (theo mẫu)

            - 02 ảnh 3x4cm

            - Bản photo chứng minh nhân dân (thẻ sinh viên nếu là sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh)

            - Thời gian đăng ký trước 17h ngày 25/01/2018 (thứ năm).

            2. Thời gian:

            - Bồi dưỡng: 18h ngày 25,26/01/2018

            - Thi:              8h30p ngày 28/01/2018

            3. Kinh phí

            - Bồi dưỡng: 150.000đ/người

            - Lệ phí thi:   550.000đ/người

            4. Liên hệ

Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Kinh tế và QTKD - ĐHTN;

Phòng 508, nhà Hiệu bộ, SĐT: 0280.3.947.589, 0983.080478, 0983.947.988

            Trân trọng thông báo!

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

(Đã ký)
 

Đoàn Mạnh Hồng

 

Video