THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh Đại học Văn bằng hai đợt tháng 3 năm 2017
02/01/2017 | 2691 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 1317/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 12  năm 2016

 

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh Đại học Văn bằng hai đợt tháng 3 năm 2017

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 các ngành: Kế toán, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật kinh tế và Tài chính – Ngân hàng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

Người dự thi đào tạo đại học văn bằng 2 có đủ điều kiện theo khoản 1, điều 2 của Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2:

a. Tuyển thng (không qua thi tuyn): Đối với những người đã có bằng tốt nghiệp Đại học chính quy (khác ngành đăng kí dự thi) do trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh cấp.

b. Phải qua thi tuyn: Đối với những người có đủ điều kiện tuyển sinh nhưng không thuộc diện tuyển thẳng như quy định tại điểm a.

2. Hồ sơ dự thi gồm: Sơ yếu lý lịch, phiếu đăng ký dự thi, bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học, bản sao công chứng bảng điểm Đại học, bản sao công chứng giấy khai sinh, các giấy tờ ưu tiên (nếu có)02 ảnh 3x4 + 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ

3. Môn thi:   

Ngành

Môn thi

Kế toán; Kinh tế; Quản trị Kinh doanh;

 Tài chính Ngân hàng

1.      Toán

2.      Tiếng Anh

Luật Kinh tế

1.      Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin (Phần triết học)

2.      Tiếng Anh

4. Văn bằng được cấp:

            - Người học theo hình thức tập trung liên tục tại trường được cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy.

            - Người học theo hình thức vừa làm vừa học được cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học.

5. Các khoản lệ phí

      - Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi: 70.000đ/1 thí sinh

      - Học phí hướng dẫn ôn thi 2 môn: 300.000đ/1 thí sinh

      - Tổng số tiền: 370.000đ/1 thí sinh

6. Kế hoạch tuyển sinh

- Bán và nhận hồ sơ: từ ngày 02/01/2017 đến ngày 10/03/2017

- Thời gian hướng dẫn ôn thi: tháng 03/2017

- Thời gian thi tuyển: Dự kiến tháng 03/2017

7. Thời gian học: 2.5 năm

Phát hành và tiếp nhận hồ sơ thi tuyển tại:

Phòng 305 – Phòng Đào tạo, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Địa chỉ : Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3547 155 / 0973329774.

Wesbite: www.tueba.edu.vn - fanpage: www.facebook.com/daotaotueba.

Nơi nhận:

- Lưu VT, ĐT;
- Website, bản tin.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thanh Minh

 

Video