Thông báo V/v tuyển sinh Đại học Văn bằng hai đợt tháng 9 năm 2016
12/08/2016 | 2636 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 756 /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 02 tháng 08 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh Đại học Văn bằng hai đợt tháng 9 năm 2016

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 các ngành: Kế toán, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng, cụ thể như sau:

1) Đối tượng tuyển sinh

Người đã có bằng tốt nghiệp đại học có đủ sức khoẻ học tập, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đều được đăng ký xét tuyển, dự thi với điều kiện sau:

a) Tuyển thng (không qua thi tuyn): Đối với những người đã có bằng tốt nghiệp Đại học chính quy (khác ngành đăng kí dự thi) do trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh cấp.

b) Phải qua thi tuyn: Đối với những người có đủ điều kiện tuyển sinh nhưng không thuộc diện tuyển thẳng như quy định tại điều a.

2) Hồ sơ dự thi gồm: Sơ yếu lý lịch, phiếu đăng ký dự thi, bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học, bản sao công chứng bảng điểm Đại học, bản sao công chứng giấy khai sinh, các giấy tờ ưu tiên (nếu có),02 ảnh 3×4 + 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ

3) Môn thi:

1. Môn Toán

2. Môn Ngoại Ngữ (Trắc nghiệm)

4) Văn bằng được cấp:

– Người học theo hình thức tập trung liên tục tại trường được cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy.

– Người học theo hình thức vừa làm vừa học được cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học.

5) Các khoản lệ phí

– Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi: 105.000đ/1 thí sinh

– Học phí hướng dẫn ôn thi 2 môn: 300.000đ/1 thí sinh

– Tổng số tiền: 405.000đ/1 thí sinh

6) Kế hoạch tuyển sinh

– Bán và nhận hồ sơ: từ ngày 02/8/2016 đến ngày 31/8/2016

– Thời gian hướng dẫn ôn thi: từ ngày 01/9/2016 đến ngày 20/9/2016

– Thời gian thi tuyển : Dự kiến tháng 9/2016

7) Thời gian học: 2.5 năm

Phát hành và tiếp nhận hồ sơ thi tuyển tại: Phòng 305, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Chi tiết xin liên hệ:

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3547 155. Fax: (84)280 3647 684.

Wesbite: www.tueba.edu.vn – fanpage: www.facebook.com/daotaotueba.

 Nơi nhận:
– Lưu VT, ĐT;
– Website, bản tin.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thanh Minh

 

Video