Thông báo V/v tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học đợt tháng 9 năm 2016
12/08/2016 | 2943 lượt xem
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH T VÀ QTKD
Số:755/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc
Thái Nguyên, ngày 02 tháng  08 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học đợt tháng 9 năm 2016

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Kế toán, cụ thể như sau:

1) Đối tượng tuyển sinh

Người đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán hoặc các ngành thuộc khối ngành Kinh tế.

2) Hồ sơ dự thi gồm: Sơ yếu lý lịch, phiếu đăng ký dự thi, bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Trung cấp, bản sao công chứng bảng điểm Trung cấp, bản sao công chứng giấy khai sinh, các giấy tờ ưu tiên (nếu có),02 ảnh 3×4 + 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ

3) Môn thi:

Môn cơ bản: Toán

Môn cơ sở ngành: Nguyên lý kế toán

Môn chuyên ngành: Kế toán tài chính

4) Văn bằng được cấp:

 Người học liên thông theo hình thức chính quy được cấp bằng tốt nghiệp chính quy.

 Người học liên thông theo hình thức vừa làm vừa học được cấp bằng tốt nghiệp vừa làm vừa học.

5) Các khoản lệ phí

– Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi: 105.000đ/1 thí sinh

– Lệ phí hướng dẫn ôn thi 3 môn: 450.000đ/1 thí sinh

– Tổng số tiền: 555.000đ/1 thí sinh

6) Kế hoạch tuyển sinh

– Bán và nhận hồ sơ: từ ngày 02/8/2016 đến ngày 31/8/2016

– Thời gian hướng dẫn ôn thi: từ ngày 01/9/2016 đến ngày 20/9/2016

– Thời gian thi tuyển : Dự kiến tháng 9/2016

7) Thời gian học: 36 tháng

Phát hành và tiếp nhận hồ sơ thi tuyển tại: Phòng 305, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Chi tiết xin liên hệ:                             

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3547 155. Fax: (84)280 3647 684.

Wesbite: www.tueba.edu.vn – fanpage: www.facebook.com/daotaotueba.

Nơi nhận:
– Lưu VT, ĐT;
– Website, bản tin.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

TS. Nguyễn Thanh Minh

 

Video